[{"fileName":"car-white.png","zIndex":"auto"},{"fileName":"t5_body_6.png","zIndex":"3"},{"fileName":"car_body_black.png","zIndex":"1"},{"fileName":"t5_mask_6.png","zIndex":"3"},{"fileName":"t5_other_5.png","zIndex":"5"},{"fileName":"t5_other_2.png","zIndex":"7"},{"fileName":"t5_other_4.png","zIndex":"4"},{"fileName":"t5_other_1.png","zIndex":"6"}]

Arkadiusz

Nowoczesny w formie,pokazujący charakter i styl a jednocześnie wyrazisty i pokazujący jego właściciela jako rozsądnego marzyciela.