[{"fileName":"car-white.png","zIndex":"auto"},{"fileName":"car_body_flag2.png","zIndex":"1"},{"fileName":"t6_mask_3.png","zIndex":"3"}]

Wiesław

Takie że każdy dostrzeże zaletę Jakie się kryją w każdym Majorette